KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ni dikkatlice okuyunuz.

GİRİŞ

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar cleangolife.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. www.cleangolife.com adresinde yer alan siteye (“cleangotemizlik”) üye olan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı'nın Site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla kendisinden talep edilen bilgileri sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.

CleanGo Life temizlik hizmetlerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Cleango Temizlik herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve hizmetlerinin kullanımı yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Sözleşme Konusu ve Kapsamı

Cleango Temizlik, Kullanıcılar’ın ev ve iş yeri temizliği konularındaki ihtiyaçlarını, Şirket’in çeşitli kriterlere tabi olarak seçtiği uzman kişiler (“Yüklenici”) tarafından sunulan, detayları işbu Sözleşme ve/veya Site’de belirtilen hizmetler (“Hizmetler”) vasıtasıyla karşılayabilecekleri bir platform sunmaktadır. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Site ve Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir. Site’de, Site’nin kullanımına veya Hizmetler’e ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı Site’de yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Cleango Temizlik Tarafından Sunulan Hizmetlere İlişkin Koşullar

1. Kullanıcılar’a Site üzerinden erişim sağlanan Hizmetler Cleango Temizlik tarafından sağlanmakta olup Şirket, Kullanıcılar’a ihtiyaçlarına uygun özellikler doğrultusunda temizlik uzmanı yönlendiren bir platformdur. Şirket, personel tarafından sağlanan Hizmet’in içeriğine, fiil ve eylemlerine, Hizmetler sırasında veya Hizmetler’le ilişkili olarak personel nedeniyle meydana gelen zararlara ilişkin sorumluluğu üstlenmektedir ve kullanıcının tek muhatabıdır.

2. Kullanıcı, Hizmetler’den faydalanmak için, talep ettiği Hizmet’in kapsamını Site üzerinde kendisine sunulan seçenekler ve paket özellikleri vasıtasıyla tam ve doğru olarak bildirecektir. Kullanıcı, başta ev tipi olmak üzere Hizmet’in kapsam, nitelik ve ücretini etkileyebilecek bir bilgiyi yanlış sağlaması halinde, buna ilişkin ekstra ücretin kendisinden talep edilebileceğini yahut Hizmet’in verilmesinin Şirket tarafından reddedilebileceğini bildiğini kabul eder. Kullanıcı, hizmet’i satın alırken seçmediği ekstra hizmetleri personel ve şirketten talep edemeyecektir.

3. Kullanıcıya, Site üzerinden Hizmet’i almayı talep ettiği gün ve saatte şirket tarafından belirlenen uygun personel yönlendirilir. Şirket, Kullanıcı’nın daha önce Hizmeti’nden memnun kalmadığı, düşük puan verdiği, şikayet ilettiği bir personel ile hizmet sunmayacağını taahhütte bulunmaktadır.

4. Kullanıcı, Hizmet’in verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesi talebini en az 1 (bir) gün önceden Şirket’e bildirecektir. Kullanıcı Hizmet’in verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesini talep etmesi halinde, Şirket’in yeni bir gün ve saat belirlenmesi konusunda herhangi bir garanti vermediğini, talep ettiği yeni gün ve saate ilişkin değişiklik talebinin reddedilebileceğini kabul eder. Kullanıcı satın aldığı Hizmet’i, seçtiği Hizmet tarihinden en az 12 (oniki) saat önce bildirmek kaydıyla ücretsiz olarak iptal edebilecek, Kullanıcı’dan Hizmet için tahsil edilen ücret Kullanıcı’ya iade edilecektir. Şirket, ücretsiz iptale ilişkin kuralları Site’de yayınlanmak suretiyle dilediği zaman değiştirme, ücretsiz iptal politikasını uygulamadan kaldırma hakkını saklı tutar.

5. Kullanıcı’ya, sürekli Hizmet alımlarında daha önce kendisine Hizmet sağlayan personelden Hizmet talep edebilme imkanı tanınacaktır. Kullanıcı, ilgili personelin seçilen gün ve saatte Hizmet’i sağlayabilir durumda olmaması, personel ile Şirket arasındaki sözleşmenin sona ermesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan nedenlerle Hizmet’in talep ettiği personel tarafından sağlanamayabileceğini kabul eder.

6. Kullanıcı, temizlik personeli ile Cleango Temizlik dışındaki bir kanaldan, Şirket’i aradan çıkararak Hizmetler’in sağlanmasına ilişkin herhangi bir anlaşma yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Personel ile Şirket’i aradan çıkararak anlaşma yapması halinde Şirket’e 5.000 (beşbin) Türk Lirası tutarında cezai şart ödemeyi kabul eder. Kullanıcı, yeni Hizmet talebi, satın alınan Hizmetler’in gün ve saatinin değiştirilmesi de dahil olmak üzere Hizmetler’e ilişkin olarak temizlik personeli ile Cleango Temizlik dışında başka bir kanaldan iletişime geçmeyeceğini, hizmet ödemelerininin şirketi aradan çıkararak personele yapılamayacağını kabul eder.

7. Kullanıcı, şirket tarafından yönlendirilen personelin Hizmet’i tam ve gereği gibi sağlayabilmesi için gereken ortam ve araçları personele temin edeceğini, Hizmet’in verileceği ev ya da işyerine personelin zamanında girişinin sağlanamaması, Hizmet’in verilmesi için gerekli malzemelerin temin edilememiş olması, herhangi bir nedenle Hizmet’in verilmesinin engellenmiş olması, Kullanıcı’nın kusur ve ihmali nedeniyle Hizmet’in sağlanamadığı yahut eksik sağlandığı hallerde Kullanıcı ücret iadesi talep edemeyecek, buna ilişkin herhangi bir iddia öne süremeyecektir.

8. Kullanıcı, Hizmet’in süresinin Hizmet’i satın alırken belirlendiğini, personeli belirlenen süreden fazla ev veya işyerinde tutamayacağını, site üzerinden satın aldığı Hizmet kapsamına dahil olmayan taleplerde bulunamayacağını kabul eder.

9. Cleango Temizlik, kullanıcı ile hizmet veren arasındaki bağlantıyı sağlayacak olup ev veya iş yerinin giriş kartı, anahtar vs. gibi araçların personele temin edilmesinin ve bunların geri alınmasının tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Hizmet veren tarafından sağlanan işlemin düzeyine, hizmet verenin fiil ve eylemlerine, hizmetler sırasında meydana gelen zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve bu kapsamdaki herhangi bir iddia ya da talebin muhatabı değildir.

10. Temilzik Hizmetine ilişkin ücretlendirme Kullanıcı’nın seçtiği Hizmet’in kapsamına göre hesaplanacak ve Hizmet’in seçilip Site üzerinde işlemin tamamlanmasını takiben Kullanıcı’nın kredi kartından tahsil edilecek yahut Kullanıcı tarafından Şirket’in Site’de bildirilen banka hesabına havale yolu ile gönderilecektir. Şirket tarafından her zaman Site’de çeşitli Hizmetler’in ücretsiz, indirimli veya kampanyalı olarak sunulması imkanı bulunmakta olup Şirket her zaman söz konusu ücretisz, indirimli veya kampanyalı hizmet sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip Hizmet’i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir.

Bu politikanın en son güncellendiği tarih: 01/08/2019

Yardım Merkezi

destek@cleangolife.com

SİTE KULLANIM ŞARTLARI